PIN năng lượng mặt trời BiHiKu – Canadian Solar

Tấm hai mặt đặc biệt vượt 430W

– 144 pin kép + poly & mono công nghệ PERC

– Khoảng công suất 390 ~ 440 W

– Tổn thất năng lượng trong kết nối pin thấp

ZALO - THIÊN ÂN SMART