Tấm PIN năng lượng BiKu – Canadian Solar Ninh Bình

Tấm hai mặt đặc biệt với công nghệ pin kép hiệu quả cao

– 144/ 120 pin kép + poly & mono công nghệ PERC

– Khoảng công suất 290 ~ 400 W

– Tổn thất năng lương trong kết nối pin thấp

ZALO - THIÊN ÂN SMART